HOME / MATERIAŁY / Infografika
Różnice między wiedzą potoczną a naukową

Intuicyjnie wyczuwamy, że istnieje różnica pomiędzy wiedzą potoczną, a wiedzą naukową. Ta druga jest bardziej sprawdzona i pewna. Portale publicystyczne często żerują na tej intuicji, kiedy próbują nadać wagę hipotezom, przez odwoływanie się do "odkryć naukowców", albo "amerykańskich naukowców", co funkcjonuje już jako pewna klisza. Ale na czym dokładnie polega ta sprawdzalność i pewność? Innymi słowy - co właściwie różni wiedzę naukową od wiedzy potocznej?

Naturalnie, pomiędzy wiedzą potoczną, a wiedzą naukową możemy dostrzec podobieństwa. Stanowi o tym fakt, że informacje z jednej przenikają do drugiej. Co więcej, odkrycia naukowe zmieniają światopogląd wewnątrz myślenia potocznego, z kolei myślenie potoczne ustanawia problemy, które stara się rozstrzygnąć nauka.

Każda z nich ma jednak swoje indywidualne cechy, co stanowi o jej unikalności. To, co na przykład mieści się wyłącznie w definicji wiedzy naukowej, to fakt, że korzysta ona z ustalonej metodologii w kwestii przeprowadzania wnioskowań i przeprowadzania eksperymentów.  Wyróżnia ją również możliwość powtórzenia badań przez niezależnych naukowców w celu sprawdzenia tezy, hipotezy oraz dojścia do takich samych wyników. Odkrycia z jednej gałęzi nauki mogą również wpłynąć na odkrycia z innych dziedzin. 

Skorzystaj z narzędzi do przybliżania i oddalania grafu:

img

Kliknij w poniższy link, aby pobrać graf argumentacyjny dotyczący wybranego tematu:

pobierz infografikę!