HOME / MATERIAŁY / Infografika
Czy światopogląd naukowców i naukowczyń wpływa na wyniki ich badań?

W świecie nauki dobrą praktyką jest komunikowanie rezultatów swych badań w sposób pozbawiony podtekstu emocjonalnego i — tym bardziej — światopoglądowego. Czy jednak wyważony sposób przekazu idzie w parze z rzetelnością wyników? Naukę tworzą przecież ludzie posiadający własne przekonania, motywacje i pragnienia. Na naszym grafie argumentacji pokazujemy, w jaki sposób indywidualność naukowców może wpłynąć na końcowe rezultaty ich prac badawczych. Omawiamy jednocześnie niektóre z działających w świecie nauki ponadindywidualnych mechanizmów, które mają na celu korygowanie rozmaitych pozamerytorycznych zniekształceń w naukowym korpusie wiedzy. Dyskusja nie jest oczywiście zamknięta — zapraszamy do dodawania własnych argumentów!

Skorzystaj z narzędzi do przybliżania i oddalania grafu:

img

Kliknij w poniższy link, aby pobrać graf argumentacyjny dotyczący wybranego tematu:

pobierz infografikę!