HOME / MATERIAŁY / Infografika
Jakie są cele informatyki?

Okulary, przekrwione oczy, flanelowa koszula w kratę z jednej strony, elitarna, trudna, abstrakcyjna dziedzina dla nerdów z drugiej – takie skojarzenia przychodzą na myśl większości z nas po usłyszeniu słowa „informatyk” czy „informatyka”. Czy zdajemy sobie jednak sprawę z tego, jak duży wpływ ich osiągnięcia mają na nasze życie codzienne?

Mimo że niegdyś stanowiła po prostu część matematyki, współczesna informatyka jest dziedziną niezwykle szeroką i wieloaspektową. Stanowi odrębną dyscyplinę naukową (jak fizyka czy biologia), ale pozostaje w ścisłym związku z naszą codziennością, nieustannie na nią wpływając – w aspekcie gospodarczym, edukacyjnym czy kulturowym. Z biegiem czasu informatyka z nauki ścisłej i technicznej stała się – ze względu na swoje zastosowania – również nauką o charakterze społecznym. Społeczna użyteczność informatyki wyraża się zwłaszcza w jej potencjale praktycznym i poznawczym – można go jednak dostrzec dopiero po rewizji powszechnie przyjmowanych przekonań na temat tej nauki. A z czym wam kojarzy się informatyka? Jak oceniacie społeczną wartość informatyki i jej wytworów? Jak postrzegacie jej rolę we współczesnym społeczeństwie informacyjnym?

Skorzystaj z narzędzi do przybliżania i oddalania grafu:

img

Kliknij w poniższy link, aby pobrać graf argumentacyjny dotyczący wybranego tematu:

pobierz infografikę!