HOME / MATERIAŁY / Infografika
Czy wiedza naukowa jest obiektywna?

Często się słyszy, że cechą charakterystyczną wiedzy naukowej jest jej obiektywność. Czy jednak zastanawiamy się, czym ta obiektywność jest? Przeważnie rozumiemy ją jako wolność od osobistych opinii czy emocji, ale filozofia kładzie też akcent na „obiekt” w słowie „obiektywność”: poznanie obiektywne to takie, którego obiekt (przedmiot) przedstawia się nam bezpośrednio.

Ale co to może w ogóle znaczyć, że poznanie jest bezpośrednie albo pośrednie? Jeśli używasz lunety, aby coś poznać, narzędzie pośredniczy w poznawaniu. Gdy polegasz na wynikach cudzych badań, aby zaprojektować swoje, pośrednikami są inne osoby i stosowane przez nie metody. Poniższa mapa argumentacji naprowadzi Cię na trop i przybliży bardziej trafne pojęcie na określenie wiedzy naukowej: intersubiektywność.

Skorzystaj z narzędzi do przybliżania i oddalania grafu:

img

Kliknij w poniższy link, aby pobrać graf argumentacyjny dotyczący wybranego tematu:

pobierz infografikę!