HOME / MATERIAŁY / Infografika
Czy praca naukowa wymaga zawieszenia światopoglądu?

Na ogół uważa się, że światopogląd naukowców i naukowczyń nie powinien mieć wpływu na wyniki ich badań. Przykłady z historii pokazują, że wpływ światopoglądów na naukę był często negatywny: radzieccy badacze i badaczki przeczyli ogólnie przyjętym teoriom dziedziczenia czy podziału komórkowego, ponieważ nie zgadzały się one z materialistyczno-dialektyczną wizją świata, a w krajach posiadających zamorskie kolonie powstawały teorie rasistowskie usprawiedliwiające przejmowanie ziemi i owoców pracy Afrykanów. Czy jednak całkowite zawieszenie światopoglądu jest możliwe? I czy aby na pewno byłoby ono korzystne? Można argumentować, że różnorodność światopoglądów naukowców i naukowczyń wzbogaca naukę i pozwala otworzyć nowe perspektywy badawcze. Na infografice przyjrzymy się dokładniej zarówno pozytywnemu, jak i negatywnemu wpływowi światopoglądów na naukę.

Skorzystaj z narzędzi do przybliżania i oddalania grafu:

img

Kliknij w poniższy link, aby pobrać graf argumentacyjny dotyczący wybranego tematu:

pobierz infografikę!