HOME / MATERIAŁY / Infografika
Czy nauka opiera się na faktach?

Istnieje powszechne przekonanie, że tym, co wyróżnia wiedzę naukową od potocznej - jest operowanie na faktach. To znaczy przekonanie, że wiedza naukowa opiera się na prawdziwych stanach rzeczy. Równie powszechna jest podział na poglądy i fakty. Do dziedziny poglądów zaliczałyby się wszelkie ułomne założenia - lepiej lub gorzej uzasadnione, natomiast pewne i obiektywne fakty byłyby tym, co wyróżniałoby naukę. Są jednak podstawy filozoficzne wystarczające, by kwestionować to założenie. Jednym z filozofów, który podważał to założenie był Alan Chalmers. W pierwszym rozdziale swojej książki “What is this thing called science”, problematyzuje on popularne przekonanie dotyczące związku nauki i faktów. Po pierwsze - można postawić pytanie, czy słowo “fakt” odnosi się do rzeczywistości i obecnych w nim stanów rzeczy, czy też jest zawarty w języku i mówi o zdaniach? Prawdziwych zdaniach dotyczących rzeczywistości? Po drugie - czy możliwy jest bezpośredni dostęp do faktów, rozumianych jako stany rzeczy bez uprzedniego zapośredniczenia w teorii? Chalmers odpowie, że fakty dotyczą zjawisk językowych, tzn. że “fakty” to zdania w języku, które jako takie, zawsze z konieczności są ugruntowane w pewnej teorii, i zakwestionuje możliwość obiektywnego (lub raczej naiwnego) odniesienia się do rzeczywistości, np: takiego, któremu nie pośredniczy żadna teoria.

Skorzystaj z narzędzi do przybliżania i oddalania grafu:

img

Kliknij w poniższy link, aby pobrać graf argumentacyjny dotyczący wybranego tematu:

pobierz infografikę!