HOME / MATERIAŁY / Infografika
Czy humanistyka jest nauką?

Humaniści szukają odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytania, dotyczące naszego życia. Przedmiotem badań jesteśmy tutaj bowiem my sami, jako aktorzy życia społecznego. Na gruncie nauk humanistycznych analizowany jest nasz język i kultura, a także historia ludzkości i prawa, jakie nami rządzą. Zrozumienie człowieka i jego twórczości na przestrzeni wieków jest jednak nie tak proste, przejrzyste, sprawdzalne jak fizyczne równania.

Ludzkich zachowań nie odczytamy prawidłowo, zwiększając ostrość w mikroskopie, na nic zdadzą się matematyczne wzory, kiedy zgłębiać będziemy wiedzę o malarstwie Vermeera, równania nie pomogą nam, kiedy czytać będziemy konstytucję i prawo karne. Czy więc jeśli metoda naukowa humanistów nie jest często ani powtarzalna, sprawdzona i przejrzysta tak jak ma to miejsce w naukach ścisłych, to czy humanistykę możemy nazwać w ogóle nauką? Może powinniśmy uznać ją jednak za osobną kulturę prowadzenia badań naukowych?

Skorzystaj z narzędzi do przybliżania i oddalania grafu:

img

Kliknij w poniższy link, aby pobrać graf argumentacyjny dotyczący wybranego tematu:

pobierz infografikę!