HOME / MATERIAŁY / Infografika
Czy ekonomia to nauka?

Mówi się, że gdzie trzech ekonomistów, tam trzy różne opinie i że ekonomia nie jest nauką, gdyż nie spełnia popperowskiego kryterium falsyfikacji. Inne nauki empiryczne nie są jednak w ten sposób dyskredytowane. W medycynie często mamy do czynienia ze sprzecznymi zaleceniami (niektóre badania mówią nam, aby spożywać więcej kawy, wina czy czekolady; inne zalecają coś przeciwnego) - i nikt z tego powodu nie podważa jej naukowości, ani tego, że uzyskane w jej ramach wyniki opierają się na najlepszych dostępnych danych. Podobnie jest z ekonomią. Ekonomia — jako nauka społeczna, skupiająca się na zachowaniach ludzi i podmiotów gospodarczych — jest podatna na czynniki zewnętrzne i powiązane z nimi, niemożliwe do przewidzenia, zdarzenia i zjawiska. To fakt, nie jest w stanie dokładnie przewidzieć wydarzeń, jednak nie oznacza to, że nie przynależy do grona nauk — celem ekonomi wcale nie jest przewidywanie. Za pomocą równań matematycznych oraz modeli stara się ona zrozumieć i opisać właściwe mechanizmy, rządzące funkcjonowaniem dóbr czy usług, by lepiej i pełniej wyjaśniać otaczającą nas rzeczywistość społeczną.

Skorzystaj z narzędzi do przybliżania i oddalania grafu:

img

Kliknij w poniższy link, aby pobrać graf argumentacyjny dotyczący wybranego tematu:

pobierz infografikę!